Kaikki kunnat saivat tietopyynnön

Päätimme lähettää yksinkertaisen tietopyynnön kaikkiin Suomen kuntiin pois lukien Ahvenanmaa. (Tietopyyntö on luettavissa täältä)

Tätä ennen olemme lähettäneet yhteistyökutsun kuntien ongelmallisiksi kokemien tietopyyntöjen tutkimiseksi. Tämä kutsu on edelleen voimassa ja toivomme siihen yhä vastauksia ( lue kutsu tästä ).

Tietopyyntömme tarkoitus on kerätä tietoa koko maasta muutaman keskeisen kysytyn seikan suhteen. Tämä auttaa hahmottamaan tietopyyntöjen käsittelyä Suomen kunnissa.

Osa kunnista on jo vastannutkin, osa on lähestynyt meitä puhelimitse tai sähköpostilla ja kysynyt tarkentavia kysymyksiä. Tässä niistä muutama poiminta:

”Hei! Voisimmeko saada tarkennuksen millaisia tietopyyntöjä tarkoitatte.”

Ensimmäisessä kysymyksessä kysymme kolme viimeisintä ennen tätä tietopyyntöä kunnalle tullutta tietopyyntöä. Tarkoitamme Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) määrittämiä tietopyyntöjä, ja ne on helposti löydettävissä MIKÄLI ne on merkitty diaariin.  Mikäli näin ei kunnassa ylipäätään menetellä, meille riittää vastaukseksi, että mainitsette tästä sähköpostivastauksessanne.

Muotoilu ”ennen tätä tietopyyntöä” johtuu siitä, ettei omaa tietopyyntöämme sisällytettäisi näihin kolmeen tietopyyntöön.

Joistakin kunnista olemme saaneet vastauksia, että ”ei meillä ole ollut ainuttakaan tietopyyntöä tai niitä on vain yksi tai kaksi”. Toisaalta tiedämme, että joihinkin kuntiin tietopyyntöjä tulee useita. Halusimme varmistaa mihin kuntiin tietopyyntöjä tulee ja esimerkkejä siitä, millaisia ne voivat olla.

”Missä ominaisuudessa pyydät näitä tietoja. On kohteliasta ilmoittaa, mihin tarvitset tietoja. Oletko opiskelija, tutkija vai mistä syystä pyydät.”

Sinälläänhän tietopyytäjän ei lain mukaan tarvitse kertoa, kuka on. Tämä tietopyyntö on kuitenkin osa Jyväskylän yliopiston tutkimushanketta, joka käsittelee tietopyyntöprosessien toimivuutta. Itse olen projektitutkija tässä hankkeessa.

Tietopyynnön taustalla on havainto, että aiemmissa keskusteluissamme kuntien edustajien kanssa huomasimme suurta monimuotoisuutta käytänteissä ja käsityksissä tietopyynnöistä. Halusimme saada vastauksia muutamaan helppoon mutta olennaiseen kysymykseen sekä kattavaa ja vertailtavaa aineistoa niiden osalta.

”Pyyntösi tyyli on kuin kyse olisi AVI:n tai sitä korkeamman viranomaisen. Siis todellista tylytystä. Silti yritämme kaivaa sinulle näitä tietoja.”

Pyydämme anteeksi, mikäli tietopyyntömme vaikutti töykeältä. Tavoittelimme selkeää ja ymmärrettävää tyyliä, joka voi vaikuttaa tylyltä. Tämä ei kuitenkaan ole tavoitteemme, vaan päinvastoin haluaisimme olla helposti lähestyttäviä, mikäli asiasta nousee kysymyksiä tai syvempiä keskustelunhaluja.

Tutkijat selvittävät kuntien tietopyyntöongelmia

Jyväskylän yliopiston tutkijat selvittävät kuntaviranomaisten kokemia tietopyyntöongelmia ja niiden syitä. Tutkimushanke on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä ongelmia kohdanneiden kuntien kanssa. Huhtikuussa käynnistyneen hankkeen rahoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiö (KAKS). Nyt käynnistyvän tutkimuksen taustalla on Jyväskylän yliopistossa aiemmin toteutettu julkisuuslakia ja viranomaisten tietoaineistojen luovuttamista yleisemmällä tasolla tarkasteleva hanke.

Tutkimuksessa selvitetään yksityiskohtaisesti viranomaisten toimintoja niiden saamissa yksittäisissä tietopyyntötapauksissa. Yhteistyöstä kiinnostuneilta kunnilta toivotaan vapaamuotoista kuvailua 1) tietopyynnön kohteesta, 2) vastaamisessa esiin nousseista ongelmista ja 3) tietopyynnöstä tehdystä ratkaisusta ja sen perusteista. Mukaan voi liittää myös tietopyyntöä koskevaa aineistoa. Tietopyyntöön liittyviä esimerkkitapauksia voi olla yksi tai useampia. Ongelmia voi aiheuttaa esimerkiksi epämääräinen tietopyyntö, liian laaja aineisto, tekniset rajoitteet vastaamisessa tai viranomaisen puutteelliset resurssit.

Tutkijat palaavat tarkemmin saamiinsa esimerkkitapauksiin haastattelemalla tietopyynnön käsittelyyn osallistuneita viranhaltijoita ja tutustumalla tapaukseen liittyviin aineistoihin. Tutkimuksen aikana viranomaisilta saadut vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Hankkeen tavoitteena on löytää ja arvioida yhteisiä nimittäjiä tietopyyntöihin liittyville ongelmille, eikä tuloksista kerrottaessa tiedonpyytäjiä tai asiaa ratkaisseita viranhaltijoita yhdistetä tunnistettavasti ongelmallisiin tapauksiin.

Yhteistyöstä kiinnostuneiden kuntien toivotaan ottavan yhteyttä Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen tutkijoihin FT Heikki Kuutti ja FM Aleksi Koski.

Lisätietoja: